Menu

Den kristne medieaftale

Den kristne medieaftale

Ny medieaftale forpligter ikke længere DR til at fremme integrationen og giver i stedet kristendommen en særlig plads.

Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har lavet en ny medieaftale. Den forrige aftale forpligtigede DR til at "fremme integrationen". Dette er nu pillet ud. Den nye aftale siger blot at DR skal lade være med at "tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.". Hvor DR førhen aktivt skulle fremme integrationen, er det altså nu nok at de undlader at være decideret racistiske.

En anden ændring er, at en bestemt trosretning, nemlig kristendommen, har fået sin egen plads i medieforliget:

»DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv.«

Selvfølgelig hører kristendommen ind under "dansk kulturarv", men hvorfor skal lige kristendommen fremhæves specifikt? Man kunne fremhæve på så meget andet, så som oplysningstiden.

Her er nogle udpluk der viser hvordan højrefløjen argumenterer for ændringen:

»Den kristne kulturarv er en del af den danske kultur, og det synes jeg ærlig talt nok, der er grund til at understrege, sådan som samfundet udvikler sig. Vi er nødt til i en globaliseret og mere konfrontatorisk verden at præcisere for os selv, hvad vi står på. Jeg var også med til at formulere EU’s indledning omkring værdier, så det er i det hele taget et område, jeg tager meget alvorligt«

»Vi skal ikke gå multikulturalistisk amok, men i stedet markere, at vi har en kristen kultur, vi kan være stolte af«

»(...) Og så er der hele vores etiske tankesæt, som også har sit afsæt i det kristne næstekærlighedsbudskab og i troen på det enkelte menneske som værdifuldt. Det er kun godt og rigtigt, at denne kulturarv bliver formidlet som en naturlig del af DR’s public service-forpligtelse.«

»Hvis ikke vi som mennesker kender vores rødder, har vi svært ved at stå solidt i mødet med andre kulturer. Vi kan som danskere være stolte af vores kristne kulturarv, uanset om vi selv er kristne eller blot nyder godt af at være vokset op i Grundtvigs fædreland med den frihed og den rummelighed, som den evangelisk lutherske folkekirke har været med til at sikre os.«

Det fremgår ret klart, at der er et missionerende sigte, hvor man prøver at markedsføre kristendommen som danskernes fælles udgangspunkt.

Personligt er jeg ateist, og uenig i tanken om kristendommen som vort allesammens fælles ståsted. Tværtimod mener jeg at det moderne danske samfund bygger på et opgør med kristendommen. Jeg har ikke brug for kristendommen til at »stå solidt i mødet med andre kulturer« og kan ikke se hvorfor jeg skal være forpligtiget til at være "stolt" af den danske kultur.

Ved at betale medielicens til DR, yder man fremover et personligt bidrag til den kristne trosretning. Dertil kommer at medielicensen i praksis er en tvunget licens, da alle med adgang til internettet er licenspligtige.

Grundloven er meget klar i mælet om lige netop den situation:

»Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse en den, som er hans egen.«

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?