Menu

Forsker i højreekstremisme og direktør i højreekstremt forlag


Screencap: UNI-Aarhus

 

Afsløring: Højt profileret forsker i højreekstremisme var i flere år direktør i højreekstremt bogforlag.

Forsker i højreekstremisme ved Aarhus Universitet Jacob Senholt Christiansen hyret i 2012 af den danske stat, til at lede et stort projekt der skal kortlægge politisk og ideologisk ekstremisme i Danmark, har i flere år spillet en ikke ubetydelig rolle på den yderste højrefløj både nationalt og international.

Ifølge en artikel bragt på modkraft.dk igår var Jacob Senholt Christiansen, gennem flere år gemt bag brugernavnet nordiskfrihed en aktiv debattør, på den højreekstreme netportal nordisk.nu

Som debattør på nordisk.nu gav Senholt blandt andet udtryk for at han var parat til at stille sig i front for et nyt højrenationalt parti, der ikke udlukkede nazister som medlemmer.

Også opstart af et nyt højrenationalt bladprojekt havde Senholts interesse tilbage i 2011.

Oplysninger om Senholts aktiviteter på nordisk.nu er ifølge modkraft.dk fremkommet  efter at den højreekstreme netportal nordisk.nu blev udsat for et hacking indbrud.

Konfronteret med oplysningerne af modkraft.dk om sin aktivitet på nordisk.nu påstår forskeren Jacob Senholt  Christansen at han for flere år siden trak sig ud af det højreekstreme miljø og at hans arbejdsgivere kender til hans fortid som aktiv på den yderste højrefløj. Senholts debataktivitet på nordisk.nu kan dog spores til midten af 2011.


P77 kan også i dag  afslørerer at Jacob Senholt ikke nøjes kun med at være  debattør på den højreekstreme netportal nordisk.nu, han var også  supermoderator på nordisk.nu og involveret i et britisk mediforlagsprojekt sammen med stifteren af nordisk.nu Danie Friberg helt til og med starten af marts 2012.

Den 14 maj 2010 indtræder Senholt sammen med Friberg i et nystartet engelsk selskab ARKTOS MEDIA Ltd. Selskabet blev oprettet 11 november 2009.

http://companiesintheuk.co.uk/Company/AllDocuments/arktos-media

Arktos Media Ltd. er aktivt den dag i dag og regnes  for a være en af de største distributør af højreekstremt litteratur.

http://www.searchlightmagazine.com/archive/packaging-hate-%E2%80%93-the-new-right-publishing-networks

http://www.searchlightmagazine.com/archive/international-speakers-address-far-right-london-meetings

Arktos Media og Jacob Senholt Christiansen er også omtalt i svenske EXPOS udgivelse om raceidelogisk miljø.
DEN RASIDEOLOGISKA MILJÖN - Expo

expo.se/www/.../rasideologiska_miljon_2011.pdf

Udgivelserne som Arktkos Media Ltd. står bag tæller bøger der formidler fascisisk tænkning og mytologiske myter der findes i mange nynazistiske retninger.  Egenkapitalen i selskabet  er ifølge regnskabsoplysningerne for året 2012  på  £1.580.00.

Ifølge offentligt tilgængelige selskabsoplysninger er Jacob Senholt Christensen indtrådt som bestyrelsesmedlem og direktør i ARKTOS Media Ltd. den 14.05.2010 og er først udtrådt af selskabets bestyrelse den 02.02.2012.

http://www.cdrex.com/arktos-media-ltd/board-479736.html

Tidspunkt for Senholts udtrædelse som direktør i selskabet er næsten samme tidspunkt, som tidspunktet hvor han bliver hyret af den danske stat til at kortlægge ekstremisme i Danmark.

Man kan dermed konstatere at Senholts aktiviteter på den yderste højrefløj, er langt mere omfattende end hidtil antaget og omfatter også økonomiske forhold og strækker sig til starten af 2012 dvs. til tidspunktet hvor han hyres af den danske stat til at kortlægge politisk og ideologisk ekstremisme i Danmark.
Last modified onSunday, 18 August 2013 13:52

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?